spacer.png, 0 kB

Gradbiro d.o.o.
Klepova ulica 12
2250 Ptuj

Telefon:
(051) 206 913
E-pošta:
gradbiro@siol.net

PROJEKTIRANJE
 • URBANISTIČNA dokumentacija
 • NAČRTI:
  • stanovanjski, kmetijski objekti
  • poslovni, industrijski objekti
  • ureditev obrtnih, stanovanjskih con
  • javna kanalizacija, vodovod, ceste
 • LEGALIZACIJE objektov
 • TIPSKI projekti, 3D predstavitve

NEPREMIČNINE
 • Posredovanje nepremičnin
 • Cenitve, pogodbe
 • Etažna lastnina
 • Iščemo vse vrste nepremičnin za prodajo

DODATNE STORITVE
 • NADZOR pri gradnji objektov
 • KOORDINATORSTVO za varnost in zdravje pri delu, varnostni načrti
 • REVIDIRANJE projektov konstrukcije

RAČUNALNIŠTVO
 • SPLETNE STRANI za predstavitev vašega podjetja, tudi zahtevnejše postavitve
 • PROGRAMSKA OPREMA po želji
 • NAMEŠČANJE PROGRAMSKE OPREME na vaš računalnik (Windows...)
 • MANJŠA SERVISNA DELA: zamenjava strojnih komponent, odstranjevanje virusov ipd.

BREZPLAČNO SVETOVANJE
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Paketi projektov PDF Print E-mail

Spoštovani graditelj!

Podajate se na novo pot. Pot katero vam lahko z našimi storitvami olajšamo, skrajšamo in racionaliziramo tako, da bo cilj zagotavljal gradnjo z čim manj obremenitev.

V ta namen smo vam pripravili več vrst projektne dokumentacije:

 

PAKET   IDEJNI

Idejni projekt

 • zakonska podlaga: zakon o graditvi objektov, zakon o urejanju prostora, prostorski akti občin, zakon o upravnem postopku

Načrt arhitekture

Tri 3D zasnove objekta in okolice

Situacija

Tri situacijske postavitve objekta v prostor

MAPE

1 izvod

 

PAKET   PGD

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja

 • zakonska podlaga: zakon o graditvi objektov, zakon o urejanju prostora, prostorski akti občin, zakon o upravnem postopku

Idejna zasnova

Tri 3D zasnove objekta in okolice, postavitev objekta v prostor, tehnični opisi

Vodilna mapa

Podpisi odgovornih projektantov, urbanistični del

Načrt arhitekture

Tlorisi etaž in strehe, prerezi, fasade v merilu 1:100, tehnični opisi

Načrti gradbenih konstrukcij

Izjava odgovornega projektanta konstrukcije – ni izračuna

Načrti električnih inštalacij in električne opreme

Situacijska obdelava priključka objekta na javno omrežje, dimenzioniranje priključka, tlorisna postavitev omaric – na ravni idejnega projekta

Načrti strojnih inštalacij in strojne opreme

Situacijska obdelava priključka objekta na javno omrežje,

 

Elaborati

 • Geodetski posnetek
 • Zasnova požarne varnosti
 • Ocena zvočne izolacije
 • Elaborat gradbene fizike in Izkaz

Upravni postopek

Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij soglasodajalcev, pridobivanje vseh mnenj, podajanje vloge na UE kot pooblaščenec

MAPE

3 izvodi map

 

PAKET   PZI

Projektna dokumentacija za izvedbo  del

NADGRADNJA  PAKETA  PGD

 

Načrt arhitekture

Tlorisi etaž in strehe, prerezi, fasade v merilu 1:50, tehnični opisi, DETAILI

Načrti gradbenih konstrukcij

Statični in pozicijski izračuni

Načrti električnih inštalacij in električne opreme

Tlorisna obdelava elementov (vtičnice, stikala, luči), tehnični opisi, DETAILI

Načrti strojnih inštalacij in strojne opreme

Tlorisna obdelava elementov (kotlovnica, radiatorji, prezračevanje, dimenzioniranje), tehnični opisi, DETAILI

Popisi del

Za vse načrte posebej ali v celoti – po dogovoru

MAPE

2 izvoda map

 

PAKET   PID

Projekt izvedenih del

- za pridobitev uporabnega dovoljenja

 

Posnetek izvedenih del

Po fazah – arhitektura, konstrukcija, elektro in strojne inštalacije

Izjave odgovornih projektantov

Po fazah

Načrt arhitekture

Tlorisi etaž in strehe, prerezi, fasade v merilu 1:50, tehnični opisi

Načrti gradbenih konstrukcij

Statični in pozicijski izračuni

Načrti električnih inštalacij in električne opreme

Tlorisna obdelava elementov (vtičnice, stikala, luči), tehnični opisi

Načrti strojnih inštalacij in strojne opreme

Tlorisna obdelava elementov (kotlovnica, radiatorji, prezračevanje, dimenzioniranje), tehnični opisi

Popisi del

Za vse načrte posebej ali v celoti – po dogovoru

MAPE

3 izvoda map

 

 

PAKET   DODATNO

 

Dodatne storitve

NADZOR  nad  gradnjo  objekta

Gradbeni nadzor nad gradbenimi deli

PROJEKTANTSKI  nadzor

Projektantski nadzor vseh faz načrtov nad gradbenimi deli

KOORDINATORSTVO za Varnost in zdravje pri delu

Za večja gradbišča

VARNOSTNI  načrti

Načrti za gradbišče – večji objekti

REVIDIRANJE  načrtov konstrukcije

Revizija za večje objekte, ki so zavezani reviziji

INŽENIRING celotne izvedbe

Vodenje investicije

POPISI  del – III.faza

Popisi del do III. grad. faze (do strehe)

POPISI del - inštalacije

Popisi del za inštalacijska dela – na podlagi PZI

 

Vhodna  dokumentacija:

NAZIV

IZDAJATELJ

NAČIN PRIDOBITVE

STAROST

NAMEN

PRILOGA oz. PRISKRBI

Načrt parcele

Geodetska uprava

Osebno in plačilo takse

Do 6 mesecev

naročnik

Lokacijska informacija

ali Potrdilo o namenski rabi zemljišča

pristojna občina

Vloga in upravna taksa

 

Posestni list

Načrt parcele

naročnik

Geodetski posnetek zemljišča, objektov, inštalacij, dvorišča, cestnih priključkov

Geodetska podjetja

naročilo

Do 1 mesec

Naročnik ali po dogovoru mi

Gradbeno ali uporabno

uporabno  dovoljenje za obstoječe objekte (za primer prizidka)

Naročnik ali pristojna

MOPE

Vloga in upravna taksa

Kontrola legalnosti

naročnik

Soglasje sosedov po potrebi

 

Pripravi projektant

 

 

Druge listine po potrebi

 

Pripravi projektant

 

 

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB