Splošno Print

OCENJEVANJE  VREDNOSTI  NEPREMIČNIN

 

V skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, Hierarhijo standardov ocenjevanja vrednosti in etičnimi kodeksi vam hitro in odgovorno pripravimo ocenitev vrednosti vaše nepremičnine.

VRSTE  OCENJEVANJ  vrednosti nepremičnin:

 • ugotovitev tržne vrednost nepremičnine
 • za hipotekarne in lizinške namene
 • za računovodske namene
 • pri ustanovitvi, združitvi in oddelitvi družb
 • v postopku likvidacije ali stečaja družbe
 • za oceno vlaganja
 • za druge potrebe, ki jih narekujejo zakonski predpisi

 

NAČINI (METODE)  OCENJEVANJA vrednosti nepremičnin

 • Način primerljivih prodaj
 • Način kapitalizacije donosa
 • Nabavnovrednostni način
 • Najgospodarnejša uporaba

 

Za vas opravimo ocenitve vrednosti za sledeče nepremičnine:

 • Poslovne  nepremičnine (parcele, trgovske centre, poslovno stanovanjske objekte, večstanovanjske objekte, proizvodne objekte, delavnice, pisarne, …)
 • Osebne  nepremičnine (parcele, stanovanjske hiše, garaže, strojne lope, hleve, …)