spacer.png, 0 kB

Gradbiro d.o.o.
Klepova ulica 12
2250 Ptuj

Telefon:
(051) 206 913
E-pošta:
gradbiro@siol.net

PROJEKTIRANJE
 • URBANISTIČNA dokumentacija
 • NAČRTI:
  • stanovanjski, kmetijski objekti
  • poslovni, industrijski objekti
  • ureditev obrtnih, stanovanjskih con
  • javna kanalizacija, vodovod, ceste
 • LEGALIZACIJE objektov
 • TIPSKI projekti, 3D predstavitve

NEPREMIČNINE
 • Posredovanje nepremičnin
 • Cenitve, pogodbe
 • Etažna lastnina
 • Iščemo vse vrste nepremičnin za prodajo

DODATNE STORITVE
 • NADZOR pri gradnji objektov
 • KOORDINATORSTVO za varnost in zdravje pri delu, varnostni načrti
 • REVIDIRANJE projektov konstrukcije

RAČUNALNIŠTVO
 • SPLETNE STRANI za predstavitev vašega podjetja, tudi zahtevnejše postavitve
 • PROGRAMSKA OPREMA po želji
 • NAMEŠČANJE PROGRAMSKE OPREME na vaš računalnik (Windows...)
 • MANJŠA SERVISNA DELA: zamenjava strojnih komponent, odstranjevanje virusov ipd.

BREZPLAČNO SVETOVANJE
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Splošno PDF Print E-mail

OCENJEVANJE  VREDNOSTI  NEPREMIČNIN

 

V skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, Hierarhijo standardov ocenjevanja vrednosti in etičnimi kodeksi vam hitro in odgovorno pripravimo ocenitev vrednosti vaše nepremičnine.

VRSTE  OCENJEVANJ  vrednosti nepremičnin:

 • ugotovitev tržne vrednost nepremičnine
 • za hipotekarne in lizinške namene
 • za računovodske namene
 • pri ustanovitvi, združitvi in oddelitvi družb
 • v postopku likvidacije ali stečaja družbe
 • za oceno vlaganja
 • za druge potrebe, ki jih narekujejo zakonski predpisi

 

NAČINI (METODE)  OCENJEVANJA vrednosti nepremičnin

 • Način primerljivih prodaj
 • Način kapitalizacije donosa
 • Nabavnovrednostni način
 • Najgospodarnejša uporaba

 

Za vas opravimo ocenitve vrednosti za sledeče nepremičnine:

 • Poslovne  nepremičnine (parcele, trgovske centre, poslovno stanovanjske objekte, večstanovanjske objekte, proizvodne objekte, delavnice, pisarne, …)
 • Osebne  nepremičnine (parcele, stanovanjske hiše, garaže, strojne lope, hleve, …)
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB